Producten


Werkzaamheden Tarief
*Begeleiding van cliënt in 10 bijeenkomsten van 3 kwartier plus 1 kwartier voorbereiding en verslaggeving inclusief materiaal:
Sommige gemeenten vergoeden de begeleiding uit PGB. Vraag hierover informatie aan bij de gemeente waar u woont.
800 euro ex BTW  
*Lezingen (maximaal 1 uur): 400 euro ex BTW
Reiskosten vergoeding: 19 cent per km