HomeAmantes Amentes biedt hulpverlening en begeleiding op het gebied van seksuele gezondheid aan kinderen en jongeren tot 25 jaar met een beperking en/of diagnose.

Een goede seksuele gezondheid draagt bij aan een betere kwaliteit van leven. Dat geldt evenzeer voor kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Voor de mensen om hen heen (ouders, begeleiders, leraren) is dit vaak een ingewikkelde hulpvraag.

We weten dat kwetsbare jongeren meer risico lopen op seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als slachtoffer, als pleger en soms ook als allebei. Seksuele weerbaarheid is dus heel belangrijk maar hoe bereik je dat? En hoe leer je dat seksualiteit ook een verrijkend onderdeel van je leven kan zijn, op een manier die voor jou fijn en haalbaar is?

Anne Nales van Amantes Amentes helpt kinderen en jongeren om alle hulpvragen op het gebied van seksualiteit duidelijk te krijgen en biedt begeleiding op maat aan. Ouders en professionele opvoeders worden nadrukkelijk betrokken in dit proces.

Wellicht is het een idee om een vrijblijvend gesprek aan te vragen. Dan kunnen we uitzoeken of ik wat voor jou, je kind of leerling kan betekenen. Contact